Site icon Editia de Dimineata

A fost autorizată prima platformă de crowdfunding din România

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunță autorizarea primei platforme de crowdfunding din România, denumită SeedBlink.

Astfel, societatea Seedblink Crowd S.A., care administrează platforma menționată, este prima societate autorizată de ASF în calitate de furnizor de servicii de finanțare participativă, la scurt timp după intrarea în vigoare, în august 2022, a Legii nr. 244/2022 care reglementează acest domeniu.

Societatea este autorizată să ofere următoarele servicii de finanțare participativă:

– plasarea fără un angajament ferm de valori mobiliare și instrumente admise în scopuri de finanțare participativă și recepția și transmiterea de ordine în legătură cu acele valori mobiliare și instrumente admise;

– utilizarea vehiculelor cu scop special pentru furnizarea de servicii de finanțare participativă;

– operarea unui buletin de anunțuri.

 

Odată cu apariția acestor noi entități autorizate, piața de capital își diversifică oferta de finanțare a societăților mici și mijlocii și stimulează antreprenoriatul inovator din România, prin accelerarea alocării eficiente a resurselor financiare.

Astfel, sunt create premisele atragerii unor noi categorii de investitori și implementării unui nou model de afaceri pentru companii, precum și a unei noi alternative de finanțare pentru societățile eligibile, susține Autoritatea într-un comunicat de presă, citat de euractiv.ro.

Finanțarea participativă se realizează prin intermediul unei soluții de tehnologie financiară care oferă întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), cu precădere întreprinderilor nou-înființate și celor aflate în faza de extindere, un instrument de finanțare alternativ la cel bancar, respectiv prin punerea în legătură prin intermediul furnizorilor de servicii de finanțare participativă a potențialilor investitori sau împrumutători cu mediul de afaceri care caută finanțare.

O astfel de finanțare se realizează prin intermediul împrumuturilor și al achiziționării de valori mobiliare sau alte instrumente admise în scopul finanțării participative. Derularea activității de finanțare participativă presupune implicarea a trei participanți principali, respectiv: dezvoltatorul de proiect care propune proiectul spre finanțare, investitorii care finanțează proiectul propus și un furnizor de servicii de finanțare participativă care constituie „interfața” ce facilitează realizarea conexiunii între dezvoltatorii de proiecte cu potențialii investitori prin administrarea unei platforme online.

ASF subliniază că, deși activitatea de finanțare participativă beneficiază de un cadru de reglementare complex și particularizat (având o dimensiune atât europeană, prin aplicabilitatea directă a Regulamentului (UE) 2020/1.503, cât și națională prin prevederile Legii nr. 244/2022), aceasta presupune în continuare o serie de riscuri specifice pentru investitori, având în vedere că aceștia nu beneficiază de protecția oferită de fondurile de compensare.

 

Exit mobile version