Site icon Editia de Dimineata

Cum să plătim mai puțin pentru energie? Să învățăm de la niște studenți politehniști

Un proiect al Universității Politehnica din București (UPB) arată cum energia solară și geotermală pot fi folosite împreună pentru a reduce costurile și emisiile de gaze cu efect de seră. Munca cercetătorilor români este parte dintr-un proiect mai mare, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Horizon 2020.

Pentru 100% energie regenerabilă

Cercetătorii au îmbunătățit sistemul de încălzire într-una dintre clădirile Facultății de Energetică, Laboratorul de Surse Regenerabile de Energie, care folosește acum în proporție de 100% energie regenerabilă.

Parteneră în cadrul proiectului european Horizon 2020 „Smart and local reneWable Energy DISTRICT heating and cooling solutions for sustainable living”, acronim WEDISTRICT, Universitatea Politehnica din București (UPB) este responsabilă de dezvoltarea și implementarea unui sistem de producere și distribuție a energiei termice utilizând doar surse regenerabile de energie.

Greu de încălzit

Până recent, clădirea a fost încălzită cu ajutorul unei centrale locale pe gaz. Deoarece se află la un capăt al rețelei centralizate de alimentare cu căldură a universității, temperatura agentului termic care ajungea în clădire era prea scăzută pentru a asigura condițiile de confort.

Echipa de cercetători condusă de prodecanul conf. dr. ing. Constantin Ionescu a arătat că un sistem de încălzire hibrid, bazat pe energie geotermală și solară, poate crește confortul cadrelor didactice și al studenților care își desfășoară activitatea în clădire. Soluția dezvoltată de inginerii de la Facultatea de Energetică din cadrul UPB include panouri fotovoltaice, panouri hibride fotovoltaic-termic și pompe de căldură geotermale. Oamenii de știință spun că ea poate fi replicată cu ușurință oriunde.

Energie din surse regenerabile

Sistemul hibrid dezvoltat de Facultatea de Energetică din cadrul UPB, în colaborare cu ISPE Proiectare și Consultanță, de asemenea partener în proiect, se bazează pe producerea de energie din surse regenerabile (solar și geotermal) și va asigura încălzirea, producerea de apă caldă de consum și climatizarea unei clădiri de studiu – Laboratorul de Surse Regenerabile de Energie din cadrul Facultății de Energetică. De asemenea, sistemul hibrid va fi integrat în sistemul centralizat de alimentare cu căldură al universității.

WEDISTRICT s-a născut din dorința de a demonstra posibilitatea înlocuirii combustibililor fosili pentru producerea centralizată a căldurii și frigului, prin integrarea optimă a diferitelor surse regenerabile de energie, atât în sistemele existente cât și prin realizarea unor sisteme noi, 100% bazate pe surse regenerabile, se arată pe site-ul Politehnicii bucureștene.

Obiectivul general al proiectului constă în demonstrarea integrării tehnologiilor de producere și stocare a energiei termice bazate 100% pe surse regenerabile, precum și combinării acestora în vederea realizării sau adaptării sistemelor centralizate de alimentare cu căldură și frig într-un procent cât mai ridicat.

10 tehnologii

În acest sens, în cadrul proiectului au fost dezvoltate 10 tehnologii de producere și stocare a energiei termice bazate pe diferite tipuri de surse regenerabile, urmând ca acestea să fie integrate în 4 demonstratoare în diferite locații din Europa.

Proiectul pilot implementat în cadrul UPB reprezintă unul dintre cele 4 demonstratoare generate în cadrul proiectului european WEDISTRICT, alături de alte 3 proiecte pilot în curs de realizare în Spania si Polonia și Suedia. Dezvoltarea fiecărui proiect demonstrativ are în vedere un complex de condiții specifice fiecărei locații propuse, precum: condiții climaterice, socio-economice, infrastructura existentă, cadrul legislativ, toate fiind focusate spre realizarea obiectivului general al proiectului european.

În afară de București, se mai fac studii pe tema încălzirii și răcirii districtuale din resurse regenerabile și în Córdoba (Spania) și Luleå (Suedia).

 

Exit mobile version