Site icon Editia de Dimineata

Începe anul şcolar 2023-2024. Câteva cifre. Transportul gratuit

Aproximativ 2.7 milioane de elevi încep la 11 septembrie cursurile anului şcolar 2023 – 2024

 

34, 35, 36 sau 37 de săptămâni

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, anul şcolar 2023-2024 începe la data de 11 septembrie 2023, se încheie la data de 21 iunie 2024. Are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

Prin excepţie, se stabilesc următoarele: pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 7 iunie 2024, iar pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 14 iunie 2024.

Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 28 iunie 2024.

 

Structura anului școlar

Anul şcolar are următoarea structură, astfel:

CURSURI

* de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023;

* de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023;

* de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;

* de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri, 26 aprilie 2024;

* de miercuri, 8 mai 2024, până vineri, 21 iunie 2024;

 

VACANȚE

* de sâmbătă, 28 octombrie 2023, până duminică, 5 noiembrie 2023;

* de sâmbătă, 23 decembrie 2023, până duminică, 7 ianuarie 2024;

* o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 12 februarie-3 martie 2024;

* de sâmbătă, 27 aprilie 2024, până marţi, 7 mai 2024;

* de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024.

 

Excepții, zile libere, școala altfel

În ziua de 5 octombrie 2023 – Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 11 septembrie 2023-26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

 

Transport gratuit

Executivul a adoptat în şedinţa de vineri hotărârea privind acordarea gratuităţilor la transport pentru elevi, pe parcursul anului şcolar.

Mai exact, Hotărârea de Guvern vizează transportul şi reducerile acordate pentru elevii din învăţământul preuniversitar acreditat sau autorizat, inclusiv cei înmatriculaţi în cadrul şcolilor înscrise în registrul special al unităţilor de învăţământ care funcţionează după un curriculum străin.

„Beneficiază de gratuitate la serviciile publice de transport public local, inclusiv metropolitan şi judeţean, rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar, pentru toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului şcolar. Au fost stabilite facilităţi suplimentare la transportul elevilor, faţă de ceea ce a fost până acum. S-a introdus o nouă categorie de beneficiari la gratuitate la transport, şi anume elevii din şcolile înscrişi în registrul special al unităţilor de învăţământ preuniversitar care funcţionează după un curriculum străin. De asemenea, s-a prevăzut faptul că elevii din învăţământul preuniversitar care locuiesc şi/sau învaţă în judeţul Ilfov beneficiază de gratuitate la transportul cu metroul”, a spus ministrul Deca, la Guvern.

Deca a menţionat că pentru transportul feroviar operatorii vor emite elevilor titluri de călătorie gratuită, pentru toate categoriile de tren clasa a II-a, pe orice relaţie de călătorie, pe perioada anului şcolar.

În ceea ce priveşte transportul cu metroul, gratuitatea se acordă pe bază de abonament lunar, pe parcursul anului şcolar, iar decontarea se efectuează din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Elevii beneficiază de gratuitate şi în cazul transportului public rutier judeţean şi interjudeţean între localitatea de domiciliu şi localitatea în care sunt şcolarizaţi.

Sursa Știrile TVR

Exit mobile version