Site icon Editia de Dimineata

Învierea Domnului sau Sfintele Paști, cea mai mare Sărbătoare a Creștinătății

Învierea Domnului, numită şi sărbătoarea Paştilor, adică ziua în care răul şi viclenia vor fi lăsate deoparte, îmbrăcând haina adevărului şi a bucuriei, este cea mai veche Sărbătoare a Creştinătăţii.

Este sărbătoarea care a adus omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Paştele a fost sărbătorit încă din epoca apostolică.

Sărbătoarea bucuriei

De Paşte, nimeni nu trebuie să fie trist sau să plângă, bucuria fiind sentimentul care domină Învierea, căci aceasta este cea mai mare Sărbătoare a Creștinătății, Sărbătoarea bucuriei.

Sărbătoarea Învierii Domnului (Sfintele Paşti) semnifică trecerea de la moarte la viaţă prin jertfa Mântuitorului Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a primit moartea de bunăvoie, pătimind şi fiind răstignit pe cruce. Iisus Hristos este pentru creştini „Paştile nostru care S-a jertfit pentru noi”, aşa cum arată Sfântul Apostol Pavel (I Cor, 5,7).

Trupul Mântuitorului este însă ca un Templu plin de prezenţa şi puterea lui Dumnezeu, de aceea el nu poate fi ţinut de moarte în mormânt.

Capul trupului, al Bisericii, începutul, întâiul născut

„El este mai înainte decât toate şi toate prin El sunt aşezate. Şi El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul născut din morţi, ca să fie El cel dintâi întru toate”, spune Sfântul Apostol Pavel (ep. Col. 1, 18).

Cu Învierea Lui Iisus Hristos pentru omenire începe o nouă eră, pentru prima dată puterea lui Dumnezeu se arată învingătoare asupra morţii.

„Cei îngheţaţi se strâng în jurul focului, cei flămânzi se strâng în jurul mesei; cei care au răbdat suferinţă mare în noaptea cea lungă se bucură la venirea zorilor; cei sleiţi de lupte aprige se veselesc la venirea biruinţei neaşteptate. O, Doamne, prin Învierea Ta, Tu Te-ai făcut toate lucrurile pentru toţi oamenii!”, spune episcopul Nicolae Velimirovici („Predici”).

Biruirea morții și păcatului

Tot Sfântul Nicolae Velimirovici arată că prin Învierea Sa, Iisus Hristos a biruit pe cei doi dintre cei mai aprigi vrăjmaşi ai vieţii şi ai cinstei omeneşti – moartea şi păcatul: „Aceşti doi vrăjmaşi ai oamenilor s-au născut atunci când primul om s-a despărţit de Dumnezeu, călcând peste poruncile despre ascultare, faţă de Făcătorul său. În Rai, Omul nu a cunoscut nici moartea nici păcatul, nici frica nici ruşinea. Pentru că, despărţindu-se de Dumnezeul Cel viu, omul nu a putut cunoaşte nimic despre moarte şi trăind în ascultare desăvârşită faţă de Dumnezeu, el nu putut cunoaşte nimic despre păcat”.

De la început Sfintele Paşti au devenit unica sărbătoare a Bisericii şi, în continuare, pentru creştinii primelor secole, Învierea Domnului era cel mai mare eveniment din cursul anului.

Priveghere și rugăciune

Noaptea Paştilor era petrecută în biserici în priveghere şi rugăciune. În cursul ei avea loc botezul catehumenilor (candidaţii la botez), iar momentul Învierii era întâmpinat cu cântări de bucurie, cu săvârşirea Sfintei Jertfe şi cu lumini multe, semn al bucuriei şi luminării duhovniceşti.

Cei care primiseră botezul chiar în acea noapte îşi puneau acum haine albe şi purtau făclii luminoase, penitenţii (cei care fuseseră excluşi un timp din comunitatea credincioşilor din cauza păcatelor) erau reprimiţi în cadrul comunităţii, împăraţii eliberau prizonieri şi se făceau fapte de milostenie.

În vechime, ca şi astăzi, sărbătoarea Paştilor se prelungea pentru o săptămână întreagă, săvârşindu-se în fiecare zi Sfânta Liturghie, la care toţi credincioşii se împărtăşeau cu Sfintele Taine ale lui Hristos.

Lumina Sfântă

Sâmbătă, 18 aprilie 2020,  delegația condusă de PS Timotei Prahoveanul a adus Lumina Sfântă în țara noastră și a distribuit-o reprezentanților eparhiilor din țară.

Aeronava care a adus Lumina Sfântă de la Ierusalim în țara noastră a aterizat în jurul orei 18:15.

Delegația condusă de PS Timotei Prahoveanul a rămas pentru câteva minute pe Aeroportul Otopeni pentru a distribui Lumina reprezentanților eparhiilor din țară.

Sursa foto: basilica.ro

Exit mobile version