Site icon Editia de Dimineata

Majorări salariale în Sănătate, de la 1 august

Guvernul a aprobat majorări salariale în Sănătate, de la 1 august. Personalul medico-sanitar, care efectuează gărzi în afara normei legale de bază, va primi indemnizații majorate.

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență prin care sunt introduse noi măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public”, informează Ministerul Muncii. Astfel, începând cu data de 1 august 2023, personalul de specialitate medico-sanitar, care efectuează gărzi în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă, și personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar-sanitar, care asigură asistența medicală, beneficiază și de o indemnizație lunară brută, după cum urmează:

Măsura adoptată urmează să se aplice până la data intrării în vigoare a noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice, iar banii necesari acestor majorări pentru personalul din unităţile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, pentru eliminarea inechităților și discrepanțelor din rândul salariaților din unitățile sanitare publice, se mai reglementează acordarea contravalorii voucherelor de vacanță de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru cei care până la această dată nu au beneficiat de vouchere de vacanță”, mai informează Ministerul.

Actul normativ adoptat mai prevede instituirea unei limite clare a duratei concediului de odihnă anual de până la 38 de zile lucrătoare în funcție de vechime, calculate potrivit contractului colectiv de muncă la nivelul sectorului bugetar “Sănătate”.

Totodată, pentru facilitarea ocupării locurilor de muncă din sistemul de sănătate, se reglementează că salariații concediați prin concediere colectivă, în urma desființării unei unități sanitare, au dreptul de a fi reangajați cu prioritate pe posturile reînfiinţate, în aceeaşi activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă, în cadrul unui termen de 12 luni de la data la care au fost concediați.

Exit mobile version