16 noiembrie 2022, 9:56

„Pentru că beția este muma tuturor boalelor” – Din ‘Triumful beției sau Diata unui bețiv pocăit’

„De vrei să te hotărăși ca să fii sărac, fii bețiv, și în scurt timp te vei dărăpăna și vei rămâne fără lăscaie.”

„Finul Pepelei, cel isteț ca un proverb”, Anton Pann (1790 – 2 noiembrie 1854) este „poetul popular prin excelență”, scria Dimitrie Bolintineanu în Les Principautés roumaines, publicată în anul 1854.

Poetul (și diplomatul) Dimitrie Bolintineanu nota despre Anton Pann:

El scrie pentru popor, pe care-l face să râdă și să plângă și căruia îi vorbește pe limba lui. Nu este instruit, dar e original; își caută subiectele în jurul casei, și nu în jurul lumii”.

„În calitate de tipograf (editor) Pann se apleacă asupra a ceea ce cerea «piața», la modă fiind cântecele de lume, de dragoste și de beție…” (Paul Cornea) | Anton Pann / Sursa: Wikipedia, domeniu public

„Pann se apleacă asupra a ceea ce cerea «piața»”

Trăitor într-o epocă în care „ișlicarul”, reprezentant al lumii vechi, se întâlnea pe străzi cu „bonjuristul”, cel îmbrăcat evropenește, la modă, Anton Pann căuta, fără parti-pris, ca, „prin cântece lui de lume, să le facă pe plac tuturor”, cum scria Paul Cornea:

În calitate de tipograf (editor) Pann se apleacă asupra a ceea ce cerea «piața», la modă fiind cântecele de lume, de dragoste și de beție, precum și povestirile moralizatoare care vizau corectarea năravurilor rele și propovăduiau virtutea.

„Beția o vindecă sapa și lopata”

„Cine bea până la îmbătare, nume bun în lume n-are”, „Beția este ușa tuturor răutăților”, „Beția o vindecă sapa și lopata”, amintea Anton Pann. El „avea să culeagă și să transcrie multe dintre «bețiile» care au populat folclorul urban și rural la începutul secolului al XIX-lea”, după cum nota Constanța Vintilă-Ghițulescu în Patimă și desfătare.

„Dacă în adevăr vei cerca să împiedici toate întreprinderile tale cele spre bine, fii bețiv și vei izbuti.” (Anton Pann) | Iosif Rosenblut, Cârciuma din sat, 1931

„Triumful beției sau Diata unui bețiv pocăit ce o lasă fiului său la moartea sa”

Una dintre aceste este Triumful beției sau Diata unui bețiv pocăit ce o lasă fiului său la moartea sa, din 1852. Sfaturi din diată:

De vei vrea ca să-ți fie sete totdeauna, fii bețiv; pentru că cu cât mai mult vei bea, pe atât vei însetoșa.

De vei voi să zăticnești (împiedici) pe prietenii tăi, spre a nu te înainta în cariera vieții, fii bețiv: și să știi că cu chipul acesta vei zădărnici toate silințele lor.

Dacă în adevăr vei cerca să împiedici toate întreprinderile tale cele spre bine, fii bețiv și vei izbuti.

De voiești să zădărnicești silința tuturor spre îmbunătățirea sorții tale, fii bețiv, și într-adevăr vei triumfa.

De vrei să te hotărăși ca să fii sărac, fii bețiv, și în scurt timp te vei dărăpăna și vei rămâne fără lăscaie.

De voiești să moară familia ta de foame, fii bețiv, și așa vei mistui mijloacele care îi țin viața.

De vei vrea să te înșele cei proști, fii bețiv, și astfel cu bună seamă le vei înlesni mijloacele.

De voiești să te fure, fii bețiv, și prin urmare vei încuraja hoțul.

De voiești să-ți tâmpești simțurile, fii bețiv, și peste puțin timp te vei face mai neghiob decât asinul.

De vrei să te prostești, fii bețiv, și curând îți vei ieși din minte.

Dacă-ți este voia ca să te faci netrebuincios societății omenești, fii bețiv, că așa vei ajunge la scopul tău.

De voiești să te strici pe sineți, fii bețiv, și așa de-a dreptul vei ajunge la desăvârșita ta pierdere în puțină vreme.

Dacă-ți este voia să-ți dai de față nerozia și să-ți descoperi secretele, fii bețiv, și fără întârziere se vor face tuturor cunoscute.

Dacă te socotești că ești peste măsură de puternic, fii bețiv, și curând te vei birui de acest viteaz vrăjmaș.

Dacă voiești să-ți prăpădești banii, fără să știi unde-i dai și pe ce, fii bețiv, și vei ajunge la doritul tău scop.

De voiești să rămâi fără nici un mijloc de trai, și la bătrânețile tale să ajungi să trăiești cu milostenie, fii bețiv și în adevăr vei izbuti prea curând.

De vei vrea să hotărăști ca să gonești orice mângâiere de la toți ai casei tale, fii bețiv, și curând îți vei câștiga dorința ta.

De voiești ca să fii silit să fugi de împrumutătorii tăi, fii bețiv, și astfel curând vei prefera ulițele cele ascunse mai mult decât cele publice.

De voiești să fii o sarcină societății, „umbra pământului”, fii bețiv, căci aceasta te va face netrebuincios, neajutorat, greutate tuturor și ție spre dărăpănare.

De voiești să fii ca un aer vătămător, fii bețiv, căci apropierea unui bețiv este ca a bălegarului.

De voiești să te urască familia ta și prietenii tăi, fii bețiv, și curând vei fi prea grețos în ochii lor.

De vrei să te faci rană societății, fii bețiv, că atunci oamenii vor fugi de tine ca de ciumă.

De vrei să rămâi neîndreptat, urmează a fi bețiv, și astfel nu-ți va păsa niciodată de bunele sfătuiri.

De voiești să te faci zgomotul orașului, să tulburi liniștea oamenilor, să ți se sfărâme oasele și să fii supus la alte mii de primejdii, fii bețiv, și fără îndoială vei izbuti minunat.

De vrei să nu ți se împlinească nici una din nădejdile tale, fii bețiv, și astfel vei ajunge la desăvârșita deznădăjduire.

De voiești să-ți ticăloșești trupul, fii bețiv, pentru că beția este muma tuturor boalelor.

De voiești să-ți pierzi sufletul, fii bețiv, și îți vei încuia împărăția cerului.

„Dacă-ți este voia să-ți dai de față nerozia și să-ți descoperi secretele, fii bețiv, și fără întârziere se vor face tuturor cunoscute.” (Anton Pann) | Nicolae Grigorescu, Doi bețivi

„Dacă stăruiești și vrei să te ruinezi cu totul…”

Dacă toate cele spuse, nu erau suficient de convingătoare, „diata” se încheia: „În sfârșit, dacă stăruiești și vrei să te ruinezi cu totul, adică: în stare, în trup și suflet, fii bețiv, și curând vei cunoaște că este cu neputință ca să întreprinzi mijloace mai sigure spre a se săvârși acest scop al tău… ”


ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol