Site icon Editia de Dimineata

Profesorii care copiază sau încearcă să copieze la examenul de titularizare nu mai pot fi nici măcar profesori suplinitori

Sună aproape ireal, dar profesorii care copiază sau încearcă să copieze la proba scrisă de la Titularizare vor fi pedepsiți mai drastic.

Potrivit Ministerului Educației, anul viitor, suplinitorii care sunt prinși că fraudează sau că încearcă să fraudeze nu vor mai putea să încheie contract cu școlile.

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025 a fost trimisă spre publicare în Monitorul Oficial, a anunțat Ministerul Educației, pe pagina de Facebook.

Potrivit reprezentanților ministerului, concursul național de ocupare a posturilor didactice de predare se organizează în condițiile actuale – probă practică/inspecție specială la clasă și probă scrisă – până în anul școlar 2027-2028 inclusiv.

Calendarul concursului național de Titularizare 2024:

Potrivit Ministerului Educației, înscrierile la etapele de mobilitate, transmiterea și preluarea contestațiilor se pot realiza și electronic în sistem online, iar ședințele de repartizare se pot organiza și desfășura și online, conform procedurilor stabilite la nivelul ISJ/ISMB.

Candidații care au depus dosare de înscriere la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar în ultimii 3 ani depun/transmit pentru înscrierea la aceste etape, la ISJ/ISMB/centrul de înscriere, cererea-tip însoțită doar de documente în completarea celor depuse în anii anteriori, dacă este cazul, în funcție de solicitările ISJ/ISMB unde se depune cererea.

Ce prevede noua metodologie

Metodologia a fost pusă în acord cu prevederile noii Legi a învățământului preuniversitar și include precizări noi.

Viabilitatea posturilor didactice/catedrelor vacante se stabilește la nivelul ISJ/ISMB, nu la nivel de școală cum se proceda anterior.

Mai multă predictibilitate pentru școală

Eliminarea posibilității candidaților titularizați în baza concursului național, sesiunea 2024, de a se detașa pe parcursul anului școlar 2024 – 2025.

Mai mulți titulari în sistem

Pentru concursul național pot fi publicate și catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată constituite din cel puțin o jumătate de normă didactică de predare.

Toleranță zero pentru fraudă/tentativă de fraudă

Pierderea calității de angajat pe durata de viabilitate a postului / catedrei pentru cadrul didactic aflat în această situație, dacă este eliminat din concursul național pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Intoleranță față de comportamentele nedorite

Cadrele didactice sancționate cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă nu pot ocupa posturi didactice / catedre în învățământul preuniversitar de stat pentru o perioadă de șapte ani școlari.

Verificarea incompatibilităților

Verificarea, în perioada de încadrare a personalului didactic de predare, la nivelul unităților de învățământ, a situațiilor de incompatibilitate cu funcția didactică pentru personalul didactic de predare angajat.

Documentul integral va fi disponibil după publicarea în Monitorul Oficial.

Exit mobile version