1 ianuarie 2023, 13:34

„Ostași. Regele Vostru vă cheamă din nou la luptă ca să înfăptuiți visul nostru de atâtea veacuri” – 1 decembrie 1918, zi mare, zi sfântă

„Alba Iulia e în fierbere de săptămâni”, scria în publicația „proclamării unității naționale”, în numărul ocazional de 1 decembrie 1918, vândut la prețul de „30 fileri”. Filerul a fost o monedă în Austro-Ungaria și valora a suta parte dintr-o coroană.

Despre pregătirile pentru marea adunare de la 1 decembrie 1918, zi de duminică, se consemna:

Consiliului Național local i-a venit marea datorie națională, foarte grea totodată, să pregătească orașul și cetatea pentru primirea zecilor de mii care au să-și spună cuvântul hotărâtor al zilei de mâine: punerea pietrei unghiulare la temelia viitorului nostru.

Se anunță zilnic oaspeți de aproape și de departe, nu persoane singuratice, ci grupuri de sute și mii, care cer cu stăruință cvartire. Grea problemă.

Se nota că toate „casarmele și institutele publice au fost luate în combinație”, pe lângă locuințele particularilor, „și totuși nu se mai ajunge”.

„Și din această zi s-a pornit marele pelerinaj…”

Locul adunării a fost stabilit în „vechea Casină militară”, iar „pentru popor Câmpul lui Horea de lângă cetate”, unde au fost „ridicate tribune”.

„Încă de joi, membrii comitetului de primire și de încvartirare au așteptat fiecare tren primind oaspeții și conducându-i în trăsuri puse la dispoziție de orășeni. Și din această zi s-a pornit marele pelerinaj, cum nu vor mai fi văzut niciodată bătrânele ziduri ale cetății”, se relata.

Regele Ferdinand | Sursa imagine: Muzeul virtual

Proclamații ale regelui Ferdinand către popor și armată, în timpul Primului Război Mondial.

„Să mergem la biruința definitivă”

Români! Când la 14 august 1916, v-am chemat la luptă pentru dezrobirea fraților voștri, am avut credința nestrămutată că dreptatea cauzei noastre va birui și că izbânda va fi de partea puternicilor aliați de care ne legam soarta.

Deși neînvinse și însuflețite de cel mai bărbătesc avânt, armatele noastre, înconjurate de vrăjmaș din toate părțile prin prăbușirea Rusiei, au fost silite, iarna trecută să întrerupă lupta pe care aliații noștri au urmat-o cu atâta hotărâre și cu atâta glorie.

Azi fiindu-ne iarăși cu putință să unim oștirile noastre cu cele ale aliaților, suntem datori să reintrăm în luptă alături de ei pentru ca tot împreună cu ei să mergem la biruința definitivă care ne va aduce roadele întregi ale jertfelor și ale vitejiei noastre.

„Liberi și uniți”

Români! Suferințele neamului românesc atât de greu încercat în cursul veacurilor, sunt pe sfârșite. În clipa în care aliații trec Dunărea și ne putem regăsi lângă ei ca să izgonim pe inamicul care de doi ani încalcă și jefuiește pământul strămoșesc, Sunt încredințat că veți răspunde chemării Mele cu aceeași dragoste de țară și că România își va vedea împlinindu-se visul de veacuri al Neamului Nostru: Unirea tuturor Românilor.

Liberi și uniți, o viață sănătoasă și puternică se asigură întregului popor român.

Copiii copiilor noștri vor binecuvânta străduințele noastre și vor slăvi pe cei ce s-au jertfit pentru idealul neamului.

Cu Dumnezeu înainte.

„Biruința e a noastră. Dumnezeu e cu noi!”

Ostași. Ora mult așteptată de toată suflarea românească și îndeosebi de voi, vitejii mei ostași, a sunat în sfârșit după lungă și dureroasă așteptare. Trecerea trupelor aliate peste Dunăre, ne impune ca o sfântă și patriotică datorie să luăm iarăși arma în mână ca să izgonim împreună cu ele pe vrăjmașul cotropitor din Țară și să aducem liniște populației asuprite.

Regele Vostru vă cheamă din nou la luptă ca să înfăptuiți visul nostru de atâtea veacuri: Unirea tuturor Românilor, pentru care în anii 1916-1917 ați luptat cu atâta vitejie.

Sufletele acelora căzuți pe câmpul de onoare vă binecuvântează pentru această ultimă sforțare; privirile credincioșilor noștri aliați sunt îndreptate cu dragoste și încredere spre Țara noastră și fiii ei, camarazii voștri de arme din biruitoarele armate Franceze și Engleze care vin în ajutorul nostru, cunosc vitejia voastră de la Oituz, Mărășești; arătați-le că timpul de așteptare n-a putut să slăbească brațul ostașului Român. Frații noștri din Bucovina și Ardeal vă cheamă pentru această ultimă luptă ca prin avântul vostru să le aduceți eliberarea din jugul străin.

Biruința e a noastră și viitorul va asigura întregului neam Românesc viață pașnică și fericită.

Înainte deci cu vitejia strămoșească.

Dumnezeu este cu noi.

Tineri din Galtiu, sat aflat la 10 km de Alba Iulia, înainte de plecarea în oraș la marea adunare de la 1 decembrie 1918 | Fotografie de Samoilă Mârza

„Ni se pare că o minune s-a săvârșit”

Un articol, semnat de Gh. Popp, începea cu mesajul „Bine ați venit în sfânta cetate de slavă și durere a neamului nostru” și continua:

Zi mare, zi sfântă și cutremurătoare, menită de mai înainte ca să fie trecută printre marile date, înscrise cu roșu în calendarul nostru istoric, este ziua de astăzi.

Pentru întâia dată se adună reprezentanții adevărați ai unui popor chinuit și sugrumat, ca după mai mult de patru ani de dureri și jertfe cumplite, să rostească cuvântul voinței lor libere.

Toate suferințele de veacuri, toate gândurile și zvâcnirile spre lumină, orice sforțare și jertfă a noastră, de o mie de ani încoace a năzuit spre această zi de dreptate și de dezrobire.

Astăzi ea a sosit.

Ni se pare că o minune s-a săvârșit, că însuși Cerul s-a despicat și că de sus din înălțime glasul unui Dumnezeu s-a rostit ca o trâmbiță înfricoșată a Dreptății veșnice și nestrămutate.

[…]

Ca o pornire elementară și nebiruită se ridică astăzi din adâncul instinctului nostru național, voința nestrămutată de a ne alipi de Statul român. Cu puterea irezistibilă a unei legi naționale. Regatul liber românesc atrage prin forța gravitațiunii pe toți românii de pretutindeni. Nimic nu va putea să împiedica ca această poruncă a firii să se împlinească.

[…]

Până astăzi neamul românesc a trăit abia începutul, faza prealabilă de formațiuni și dospire a vieții sale naționale. Tot ce am străbătut până acum nu a fost decât o pregătire lungă și dureroasă, o frământare instructivă spre lumină și libertate. Cu ziua de azi abia începe istoria poporului românesc.

Astăzi începem să trăim, astăzi ne naștem și zorii vieții ne încântă și ne îmbată. Începem abia să urcăm și toate harurile de frumuseți nesfârșite și bogate ale vieții, ale culmilor, ne cheamă.


ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol