1 septembrie 2023, 10:00

Actele medicale necesare pentru înscrierea la școală, grădinițe, crește. Avizul epidemiologic NU este necesar la revenirea din vacanțe

O postare importantă pentru începutul noului an școlar, când crește brusc apetitul pentru avize, adeverințe, fișe și alte documente pentru care au dispărut de mult prevederile legale, atrage atenția medicul Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie din Bucureşti şi Ilfov.
Aceasta subliniază că părinţii solicită în mod excesiv adeverinţe pentru ca elevii să poată merge la şcoală. În aceste condiții, medicii sunt asaltați și recunosc că le va fi foarte dificil sa acopere toate cererile. ”Vă rugăm să citiți și sa combateți abuzurile când vi se cer imperativ documente care nu mai au nicio valoare. Să combatem împreună aglomerația inutila la cabinetele medicale!”, notează Sandra Alexiu în pagina sa de Facebook.
Asociația Medicilor de Familie București-Ilfov reamintește că avizul epidemiologic nu trebuie solicitat antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor la revenirea din vacanță. În schimb, acesta este necesar la înscrierea copilului la creșă sau grădiniță.

Evaluarea și supravegherea stării de sănătate a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților din unitățile școlare de stat și particulare autorizate/acreditate se va face conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei nr. 2.508/4.493/2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 1 august 2023, ale cărui prevederi vizează menținerea stării de sănătate a colectivităților și promovarea unui stil de viață sănătos.

În plus față de cadrul normativ anterior (Ordinul nr. 438/4.629/2021, abrogat), legislația actuală include și normele pentru antepreșcolari, măsură necesară după trecerea majorității creșelor în subordinea Ministerului educației.

Conform Anexei nr. 16 la Metodologia cuprinsă în ordinul menționat, documentele medicale necesare înscrierii/transferului în unitățile de învățământ sunt:

La înscrierea în creșă/grădiniță:

  • adeverința medicală de înscriere în colectivitate, modelul din Anexa nr. 16.1 (împreună cu avizul epidemiologic și dovada de vaccinare a copilului – Anexa 16.2) – eliberată de medicul de familie.

La înscrierea în clasa pregătitoare:

  • dacă copilul a frecventat o grădiniță în care există cabinet medical școlar: fișa medicală de la grădiniță și adeverință medicală conform modelului prevăzut la Anexa nr. 16.3 – eliberate de medicul școlar al grădiniței frecventate;
  • dacă copilul a frecventat o grădiniță în care nu există cabinet medical școlar: adeverința medicală de înscriere în colectivitate (împreună cu dovada de vaccinare a copilului) – eliberată de medicul de familie.

La înscrierea în clasa a IX-a:

  • dacă elevul a frecventat o școală în care există cabinet medical școlar: fișa medicală de la școală și adeverință medicală conform modelului prevăzut la Anexa nr. 16.3 – eliberate de medicul școlii frecventate;
  • dacă elevul a frecventat o școală în care nu există cabinet medical școlar: adeverința medicală de înscriere în colectivitate (împreună cu dovada de vaccinare a copilului) – eliberată de medicul de familie.

În cazul transferului între diferite unități de învățământ:

  • dacă antepreșcolarul/preșcolarul/elevul a frecventat o unitate de învățământ cu cabinet medical propriu: fișa medicală de la unitatea de învățământ de la care se transferă – eliberată de medicul școlar;
  • dacă antepreșcolarul/preșcolarul/elevul a frecventat o creșă/grădiniță/școală fără cabinet medical propriu: adeverința medicală de înscriere în colectivitate (împreună cu dovada de vaccinare a copilului) – eliberată de medicul de familie.

La revenirea din vacanțe NU se va solicita antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor aviz epidemiologic.

Conform celor de mai sus, rezultă că avizul epidemiologic nu se solicită decât la înscrierea inițială a copilului în creșă sau grădiniță.

Bine de știut:

În mediul rural, acolo unde nu există cabinete medicale și cabinete medicale stomatologice în unitățile de învățământ preuniversitar, asistența medicală prevăzută la alin. (1) se realizează prin medicii de medicină de familie/generală și medicii stomatologi din localitățile respective sau din localități apropiate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Documente utile:

Ordin MS şi MEdu nr. 2.508/4.493/2023, MO, Partea I nr. 703/1.08.2023
ANEXA (metodologia) – Ordin MS şi MEdu nr. 2.508/4.493/2023, MO, Partea I nr. 703Bis/1.08.2023
Anexa 16.1
Anexa 16.2
Anexa 16.3

Articol publicat pe platforma educațională AteliereMedicale.ro, secțiunea LaZiCuTot coordonată de dr. Cătălina Panaitescu.


ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol