29 noiembrie 2022, 11:43

Consultare publică. Chestionar pentru părinți, referitor la cum vor arăta Evaluarea Națională și Bacalaureatul

​Federația Națională a Părinților a lansat un chestionar privind admiterea în învățământul liceal și examenul de bacalaureat, teme care au stârnit numeroase reacții în rândul părinților, odată cu anunțul privind modificarea legii educației.

Ministerul Educației este acuzat acum că vrea să revoluționeze prea multe lucruri și prea repede; cu toate acestea ministerul spune că va ține cont de rezultatele consultărilor publice.

Aceasta este una dintre modalități.

Federația Națională a Părinților spune că pe baza rezultatelor sondajului lansat își va asuma opinia exprimată de majoritatea părinților și o va expune atât în cadrul discuțiilor pe care le va avea cu reprezentanții Ministerului Educației, în 10 august, cât și în acțiunile ulterioare.

Chestionarul poate fi completat accesând URMATORUL LINK

Chestionarul are 7 întrebări:

1. În opinia dumneavoastră, intrarea în învățământul liceal al absolvenților de gimnaziu ar trebui să se facă:
a) prin susținerea Evaluării Naționale, urmată de repartizarea computerizată, pe modelul actual, fără ca media claselor V-VIII să fie luată în calculul mediei de admitere;

b) prin susținerea Evaluării Naționale, urmată de repartizare computerizată, pe modelul actual, fără ca media claselor V-VIII să fie luată în calculul mediei de admitere, dar cu introducerea în subiectele de examen a unor itemi cu grade diferite de dificultate, astfel încât rezultatele obținute să reflecte, în mod real nivelul de competențe dobândite de elevi și să contribuie la o departajare mai clară a acestora;

c) prin examen de admitere la unul dintre Colegiile Naționale cărora li se va aproba organizarea admiterii proprii, pentru maximum 90% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare. Organizarea concursului și criteriile de admitere se stabilesc prin decizia consiliului de administrație al unității de învățământ, care se publică pe site-ul instituției, la începutul fiecărui an școlar. Ulterior, se organizează Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a, la care pot participa elevii care nu au susținut examen de admitere la colegiile respective sau nu au fost admiși la acestea. Locurile rămase neocupate la Colegiile Naționale și locurile din unitățile de învățământ liceal care nu au statut de Colegiu Național vor fi ocupate prin repartizare computerizată, pe baza mediei obținute la Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a; (aceasta este varianta propusă în proiectul de lege)

d) prin examen de admitere la unul dintre Colegiile Naționale care vor solicita acest tip de admitere pentru maximum 90% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare. Organizarea concursului și criteriile de admitere vor fi stabilite de Ministerul Educației, iar subiectele vor fi unice, la nivel național. Admiterea la colegii se va face pe baza rezultatelor obținute la examen și în ordinea opțiunilor exprimate de candidați, pentru o singură specializare, la oricare dintre colegiile respective. Ulterior, se organizează Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a, la care pot participa elevii care nu au susținut examen de admitere sau care nu au fost admiși la colegii. Locurile rămase neocupate la Colegiile Naționale și locurile din unitățile de învățământ liceal care nu au statut de Colegiu Național vor fi ocupate prin repartizare computerizată, pe baza mediei obținute la Evaluarea Națională;

e) nu știu/nu răspund.

2. În opinia dumneavoastră, în situația în care admiterea la Colegiile Naționale va fi organizată prin examen susținut separat de Evaluarea Națională, subiectele la probele/disciplinele de examen ar trebui să fie elaborate de:
a) profesorii Colegiului Național pentru care se susține examenul de admitere;

b) un grup de profesori de la mai multe Colegii Naționale. Subiectele vor fi aplicate în toate unitățile de învățământ din care provin acei profesori;

c) Ministerul Educației, prin instituțiile de resort abilitate în acest sens;

d) nu știu/nu răspund.

3. În opinia dumneavoastră, în situația în care admiterea la Colegiile Naționale va fi organizată prin examen susținut separat de Evaluarea Națională, lucrările elevilor ar trebui să fie evaluate:
a) de o comisie formată din cadre didactice care predau în colegiul care organizează concurs propriu de admitere;

b) de o comisie formată din cadre didactice care predau la mai multe dintre colegiile care organizează concurs propriu de admitere;

c) de o comisie formată din cadre didactice care nu predau la colegiul/colegiile care organizează concurs propriu de admitere;

d) de o comisie formată din cadre didactice care predau în alt județ decât cel în care se află colegiul/colegiile care organizează concurs propriu de admitere;

e) nu știu/nu răspund.

4. În opinia dumneavoastră, în cazul în care admiterea la Colegiile Naționale va fi organizată prin examen susținut separat de Evaluarea Națională, procentul locurilor ocupate prin acest tip de examen ar trebui să fie:
a) 90%

b) 75%

c) 50%

d) 25%

e) nu știu/nu răspund

5. În opinia dumneavoastră, pentru a intra în învățământul liceal, absolvenții de gimnaziu ar trebui să susțină examene la:
a) limba română și matematică (conform modelului actual);

b) limba română, matematică și o disciplină specifică profilului și specializării alese;

c) limba română și o disciplină specifică profilului și specializării alese;

d) două probe din ariile curriculare limbă și comunicare, matematică și științe;

e) o probă transdisciplinară;

f) nu știu/nu răspund.

6. În opinia dumneavoastră, examenul de bacalaureat ar trebui să fie susținut:
a) la aceleași probe și discipline ca în prezent, astfel: o probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, o probă de evaluare a competenței lingvistice la o limbă de circulație internațională, o probă de evaluare a competențelor digitale, o probă scrisă la limba și literatura română (probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările), două probe scrise, diferențiate pe discipline, în funcție de profilul absolvit, probe la limba maternă (dacă este cazul);

b) la probele și disciplinele propuse în proiectul Legii învățământului preuniversitar, astfel: două probe de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională, o probă de evaluare a competențelor digitale, o probă scrisă de evaluare a competențelor la disciplinele din trunchiul comun (probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările; aceasta constă într-o probă unică, prin care se evaluează competențele generale formate pe parcursul ciclului liceal la limba și literatura română , matematică, științe, istoria și geografia României și Europei și științe socio-umane), probe scrise, facultative, specifice profilului sau specializării, probă scrisă la limba și literatura maternă (dacă este cazul);

c) nu știu/nu răspund.

7. În opinia dumneavoastră, probele din cadrul examenului de bacalaureat ar trebui:
a) să fie diferențiate, la disciplinele de profil, după modelul actual;

b) să aibă subiecte comune pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, cu excepția probei facultative susținută la o disciplină de profil, după modelul propus în proiectul Legii învățământului preuniversitar;

c) nu știu/nu răspund.

 


ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol