23 iulie 2024, 9:18

De azi, toți comercianții sunt obligați să accepte plata cu cardul

Legea 406/2023 care reglementează cardurile bancare și plata cu cardul la comercianți, conținând prevederi și pentru avansuri cash din magazine, intră în vigoare duminică, 16 iunie.

Persoanele fizice sau juridice, prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului (…) au obligația de a asigura implementarea și de a accepta cel puțin un instrument de plată fără numerar”, scrie în noua lege. Mai precis, este vorba atât de societăți, cât și de persoanele fizice autorizate sau de întreprinderile individuale ori familiale.

„În scopul impulsionării utilizării mijloacelor moderne de plată, propunem ca pentru comercianții care operează pe teritoriul României să se instituie obligația de a accepta și cel puțin un instrument de plată fără numerar”, se arată în expunerea de motive.

În plus, comercianții pot oferi serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante şi pot acorda avansuri în numerar. Comercianții trebuie să afișeze la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum şi informaţii privind costurile serviciului.

Avansul prevăzut mai sus se evidenţiază distinct pe bonul fiscal şi nu poate depăşi suma de 500 de lei.

Tranzacţiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacţiilor se stabilesc conform contractelor în vigoare între părţi.

Comercianţii pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depăşi 1% din valoarea avansului acordat.

În ceea ce privește plata salariilor, pensiilor și a altor indeminzații, legea prevede ca, din data de 16 iunie 2024, beneficiarii să poată primi banii atât cash, cât și pe card.

Beneficiarii de plăţi de natură salarială plătite de angajator, pensii, indemnizaţii şi alocaţii de asistenţă socială plătite de la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale sau de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti au dreptul să primească sumele cuvenite în numerar sau prin mijloace de plată fără numerar”, se menționează în lege.


ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol