14 ianuarie 2023, 9:42

PRIGOANA. Raport oficial: Episcopul Grigorie Leu al Huşilor a fost otrăvit

Anul acesta s-au împlinit 72 de ani de la moartea (1 martie 1949, vineri, ora 13,00) – neelucidată – a episcopului martir Grigorie Leu al Huşilor, precum şi de la desfiinţarea abuzivă a Episcopiei Huşilor de către regimul comunist (5 februarie 1949).

Conform unei note a Securităţii regimului comunist instaurat în România (9 noiembrie 1948), episcopul Grigorie Leu „edita revista «Cronica Huşilor», în care se publicau articole de propagandă contra U.R.S.S. În aceste broşuri, regimul sovietic era înfăţişat ca un balaur roşu, care a distrus bisericile, ucigând preoţii, a interzis cultura, civilizaţia şi proprietatea”.

Precum reiese din documentele vremii, Episcopul Grigorie Leu nu a ales rezistenţa faţă de „diavolul roşu”, retrăgându-se în aşa numita „emigraţie interioară” din calea „presiunii ideologice”, ci şi-a asumat, prin cuvânt şi rugăciune, confruntarea directă şi precisă.

Curajul mărturisirii sale în vremuri de cvasi-ostilitate faţă de Biserică avea drept sursă lăuntrică curăţenia morală a fiinţei sale, care căpăta trupul verticalităţii credinţei, precum şi intuiţia faptului că „balaurul roşu” nu poate fi distrus decât prin puterea rugăciunii, notează episcopiahusilor.ro.

Într-o circulară din 6 august 1941, ziua Schimbării la Faţă a Domnului, episcopul Grigorie Leu i-a îndemnat pe preoţi la misiune responsabilă şi rugăciune intensă: „Ne mulţumim cu predicile oficiale dela serviciile religioase, săvârşite adeseori grăbit, fără pregătire şi fără nicio mişcare sufletească. Nu ne preocupă catehizarea, şi îmbisericirea cu îndrumarea evanghelică, chiar şi personală, a credincioşilor. Privim cu indiferenţă cum credincioşii stau Dumineca şi sărbătoarea la oraşe, pe la porţi, la răspântia drumurilor, la alte treburi şi chiar la prăvălii la sate, fără nicio preocupare sufletească şi religioasă. Această situaţie impresionantă mai ales acum, când vitejii noștri ostaşi îşi varsă sângele şi pentru apărarea credinţei creştine. Să nu uităm că totul se plăteşte. În faţa lui Dumnezeu nu există păcat nepedepsit şi virtute nerăsplătită (…) Să nu să piardă din vedere slujbele: pentru biruinţa împotriva rătăcirii bolşevice, pentru izbăvirea din necazuri şi nevoi şi pentru pomenirea ostaşilor eroi morţi pentru apărarea ţării şi a credinţei”.

Zilele trecute, Episcopia Huşilor a transmis rezultatele demersului iniţiat în 2018 de stabilire a circumstanţelor morţii fostului Episcop de Huşi Grigorie Leu, decedat în condiţii suspecte la 1 martie 1949, afirmând că fostul ierarh a fost otrăvit de regimul comunist.

Cronica unui asasinat

Spre sfîrşitul lunii feburarie, în anul 1949, episcopul Grigorie Leu al Huşilor a fost chemat la Bucureşti, de autorităţile ecleziastice – în condiţiile în care se preconizase deja, prin noua Lege a Cultelor, desfiinţarea episcopiei pe care o păstorea. La întoarcere, s-a simţit rău şi, două zile mai tîrziu, a murit – lăsînd apropiaţilor săi suspiciunea că a fost otrăvit.

”Adevărul a ieşit acum la iveală – regimul de ocupaţie sovieto-comunist a folosit împotriva Bisericii Ortodoxe Române (pe care n-o putea desfiinţa şi întemniţa) nu numai propaganda ateistă, ci şi crima, prin care i-a înlăturat de la conducerea ei pe ierarhii incomozi regmului – adică, cei mai înalţi păstori ai ei. Episcopul Leu a fost ultimul de pe această listă, dar în cazul lui dovada e sigură”, comentează istoricul Marius Oprea, într-un comentariu pentru mediafax.ro.

Chemat la Bucureşti, unde speranţele de salvare a Episcopiei Huşilor, pentru a cărei supravieţuire era dispus să renunţe el la cîrja episcopală, lui Grigorie Leu i-au fost spulberate toate speranţele după întîlnirea cu Patriarhul Iustinian, care i-a spus că nu se mai poate face nimic în afara transformării Episcopiei într-o mînăstire, pentru a-i salva patrimoniul.

La 25 februarie, episcopul Grigorie Leu a fost chemat şi la Guvern, la o întîlnire cu primul ministru Petru Groza. După această întîlnire, la întoarcere s-a simţit foarte rău. Îşi amintea de o cafea, băută în compania volubilului prim-ministru, care îl iscodea în legătură cu fiul său, preotul Vasile Leu, fugit cu puţină vreme înainte în occident şi ale cărui intervenţii la Radio Londra atacau frecvent regimul de ocupaţie sovieto-comunist de la Bucureşti – şi personal pe Groza. N-a avut prea multe de spus acolo. Dar era vădit că exista un interes aparte, din cauza acestei situaţii speciale – fiul putea, cu mijloacele pe care le avea la îndemînă, să-şi apere tatăl, dezlănţuind o ”propagandă duşmănoasă” împotriva regimului, care preconizase deja pensionarea forţată a episcopului Grigorie Leu şi desfiinţarea episcopiei Huşilor.

Înaltul ierarh devenise un ”vector” al unei ameninţări externe, la adresa regimului. Era nu numai indezirabil, dar şi în mod necesar dispensabil. Ceea ce luase în calcul şi poliţia secretă, condusă de agenţi sovietici: la întîlnirea cu Petru Groza, episcopul Grigorie Leu a fost otrăvit, punînd-i-se în cafea o mare cantitate dintr-o soluţie de ioni de cupru, o otravă letală, cu efect întîrziat.

La întoarcerea cu trenul, episcopul a început să se simtă rău, iar la gara Crasna, unde a coborît, a fost adăpostit de impiegatul de gară Ambrozie Filiuţă, un mai vechi apropiat – absolvent de seminar teologic. Acesta avea să-şi amintească popasul episcopului în apartamentul său, unde a zăbovit mai mult – chiar şi peste noapte, pînă a doua zi, simţindu-se foarte rău, slăbit, acuzînd stări de vomă şi o sete insaţiabilă. Episcpul a pus în mod direct starea sa de rău cu cafeaua băută la guvern, în compania lui Petru Groza, şi l-a rugat pe impiegat să-i telegrafieze fiicei sale, Valentina, medic la Medgidia, să vină la el cît mai repede.

A fost apoi transportat la Huşi, la sediul Episcopiei, cu o trăsură, pentru a sta cît mai comod. Aici, între cei mai apropiaţi colaboratori, cît şi faţă de fiica sa, episcopul s-a arătat conştient că a fost otrăvit şi a spus asta celor din jur. Simptomele confirmau acest lucru, cît şi temerea că nu se mai poate face nimic. Perfect lucid, dar suferind îngrozitor, Grigorie Leu şi-a pregătit propria înmormîntare, fără pompă: a cerut să fie înmormîntat cu hainele vechi, simple, un meşter sculptor i-a confecţionat o cîrjă episcopală din lemn, iar pentru cap, ieromonahul Partenie de la Episcopie i-a confecţionat, la cererea sa, o mitră din carton.

Aşa a fost găsit episcopul Grigorie Leu, inclusiv cu mitra de carton păstrată, atunci cînd arheologii de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, conduşi de Gheorghe Petrov, au deschis cripta sa în 24 septembrie 2018, pentru a verifica, în urma sesizărilor urmaşilor episcopului Leu şi a demersurilor Episcopiei Huşilor, ipoteza otrăviririi acestuia de către autorităţile comuniste. Ipoteză confimată oficial ieri, cînd Parchetul a stabilit în mod clar: episcopul Grigorie Leu a fost ucis.

”S-a confirmat că ideologiile ucid oameni”

Reprezentanţii Episcopiei Huşilor au mulţumit celor care s-au alăturat efortului de a pune în lumină adevărul istoric în privinţa Episcopului martir Grigorie Leu, subliniind că prin stabilirea faptului că fostul episcop a fost otrăvit, s-a confirmat încă o dată, că ideologiile ucid oameni, “atât sufleteşte, cât şi fizic”.

“Pentru punerea în valoare a personalităţii acestui episcop mărturisitor, precum şi pentru a readuce în memoria generaţiilor actuale jertfa mărturisitoare a ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române în timpul regimului comunist, pe nedrept minimalizată în anumite cercuri ale opiniei publice, Episcopia Huşilor a încheiat, în anul 2018, la iniţiativa Preasfinţitului Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, un parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), pentru investigarea modului în care a trecut la cele veşnice Episcopul Grigorie, existând suspiciunea rezonabilă a otrăvirii sale de către reprezentanţii regimului comunist. Raportul de expertiză medico-legală nr. 16932/c/24.02.2019, întocmit de Institutul de Medicină Legală Iaşi, a concluzionat că moartea Episcopului Grigorie Leu s-a datorat unei “intoxicaţii cu o substanţă ce conţine ioni de cupru”, “care nu puteau ajunge în organism decât prin ingestie”. În data de 28 iulie 2021, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Parchetelor Militare, a emis o ordonanţă care confirmă otrăvirea Episcopului Grigorie Leu de către reprezentanţii regimului comunist”, menţionează sursa citată.

Otrăvit cu ioni de cupru, după întâlnirea cu Petru Groza

Reprezentanţii Episcopiei Huşilor au precizat că potrivit ordonanţei de clasare în dosarul penal nr. 24/P/2018, “expertiza toxicologică face dovada faptului că moartea Episcopului Grigorie Leu a fost consecinţa inhalării ionilor de cupru, care, prin caracteristicile chimice şi prin cantitatea mare îngurgitată, a acţionat ca o substanţă otrăvitoare, suprimând viaţa înaltului prelat la scurt timp după întâlnirea avută de acesta cu Petru Groza, preşedintele Consiliului de Miniştri ai proaspăt proclamatei Republici Populare Române, întâlnire după care acesta a acuzat imediat o stare de rău, iar simptomele sunt şi ele unele specifice unei intoxicaţii cu substanţe otrăvitoare, fiind întrunite elementele de tipicitate ale unei omucideri”.

″În ordonanţa amintită se precizează că, în urma analizei documentelor existente în dosarul de urmărire informativă aflat în arhiva CNSAS, se dovedeşte opoziţia constantă a Episcopului Grigorie Leu faţă de regimul comunist, caracterizând drept “execuţie” acţiunea soldată cu moartea acestuia. Dat fiind faptul că în această speţă au intervenit factori care împiedică exercitarea acţiunii penale, respectiv decesul suspectului sau al inculpatului, respectiv Petru Groza, decedat la 7 ianuarie 1958, a persoanelor din cadrul trupelor de securitate care şi-au dat concursul în această acţiune, precum şi timpul îndelungat scurs de la data faptelor, ordonanţa menţionează imposibilitatea obiectivă de a mai putea stabili alţi eventuali participanţi la comiterea acestei omucideri, dispunându-se clasarea cauzei având ca obiect “săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 439 alin 1 lit. a (uciderea unei persoane) din Codul penal de către Petru Groza, la data faptelor preşedintele Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Române”″, se mai arată în comunicatul postat pe site-ul Episcopiei Huşilor.

Episcopia Huşilor i-a dedicat fostului episcop, la începutul anului 2019, Simpozionul naţional “Episcopul Grigorie Leu, slujire şi mărturisire. Biserica în comunism”, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la trecerea sa la cele veşnice.

De asemenea, au fost editate volumele: “Episcopul Grigorie Leu în vâltoarea istoriei. Documente (1924-1949)” şi “Episcopul Grigorie Leu: străjer la porţile otrăvite ale istoriei”.

IICCMER a iniţiat un demers legal privind reconstituirea împrejurărilor care au dus la decesul ierarhului, în conlucrare cu Parchetul Militar, care a fost sesizat în privinţa acestui caz. Astfel, prin ordonanţa din 21 septembrie 2018 s-a dispus începerea urmăririi penale, sub aspectul săvârşirii de infracţiuni contra umanităţii, prevăzute de art. 439, alin. 1, lit. a din Codul penal.

În zilele de 25-26 septembrie 2018, a fost demarată, la sediul Episcopiei Huşilor, acţiunea de deshumare a rămăşiţelor pământeşti ale Episcopului Grigorie Leu, prelevându-se probele necesare efectuării unei expertize medico-legale toxicologice.

 

 


ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol