15 aprilie 2024, 22:51

72 de ani de la prima Adunare Generală ONU

În urmă cu mai bine de 70 de ani, avea loc prima sesiune a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite. Astfel că, pe data de 10 ianuarie 1947, la Central Hall Westminster, Londra participă toți reprezentanții celor 51 de națiuni, membre cu drepturi depline ale ONU, pentru a discuta strategia de dezvoltare a statelor afecate de după cel de-al Doilea Război Mondial. Lucrările sesiunii au fost deschise de Clemment Atlee, primul-ministru al Marii Britanii.

Prima rezoluţie a Adunării Generale a Naţiunilor Unite a fost adoptată la 24 ianuarie 1946. Documentul se referea la utilizarea în scopuri paşnice a energiei atomice şi eliminarea armelor atomice sau a altor arme de distrugere în masă.

La 1 februarie 1946, Adunarea Generală l-a numit pe norvegianul Trygve Lie, ca primul secretar general al Naţiunilor Unite. În cursul Războiului Rece, Adunarea Generală a reprezentat un important cadru de discuţii, mai ales în relaţia Nord-Sud, între statele puternic industrializate şi naţiunile în curs de dezvoltare.

Sursă Foto: YouTube

Ideea înfiinţării unei organizaţii internaţionale care să faciliteze colaborarea dintre state în scopul menţinerii păcii şi prevenirea unei noi conflagraţii mondiale, a aparţinut Statelor Unite şi Marii Britanii. Procesul în sine nu a fost destul de ușor, dat fiind contextul internaţional, când majoritatea statelor europene erau implicate în luptele din cel de-Al Doilea Război Mondial.

Cu toate acestea, în 1945, reprezentanţi din 50 de ţări s-au întâlnit la San Francisco, la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Organizaţia Internaţională, pentru a redacta Carta Naţiunilor Unite.

Delegaţii au deliberat pe baza propunerilor la care lucraseră reprezentanţii Chinei, Uniunii Sovietice, Regatului Unit şi ai SUA, la Dumbarton Oaks, în august – octombrie 1944. Carta a fost semnată la 26 iunie 1945 de către reprezentanţi din 50 de ţări. Polonia, care nu a fost reprezentată la conferinţă, a semnat mai târziu documentul şi a devenit unul din cele 51 de state membre fondatoare.

Oficial, Organizaţia Naţiunilor Unite a luat fiinţă la 24 octombrie 1945, când Carta ONU a fost ratificată de China, Franţa, Uniunea Sovietică, Regatul Unit, SUA şi de o majoritate de alţi semnatari. La 14 decembrie 1955, Adunarea Generală a ONU a decis primirea României în rândul statelor membre, alături de alte 15 ţări.

Adunarea Generală reprezintă principalul organism de deliberare, fiind compus din reprezentanţi ai tuturor statelor membre. Activitatea ONU pentru un an decurge în cea mai mare parte din mandatele emise de Adunarea Generală. Organismele subsidiare ale Adunării Generale sunt împărţite în: conduceri, comisii, comitete, consilii şi grupuri de experţi, grupuri de lucru şi altele. Între acestea, se numără: Comisia pentru Dezarmare, Consiliul Drepturilor Omului, Comisia de Drept Internaţional.

În perioada 26-30 septembrie 2015 a avut loc, la New York, cea de-a 70-a Adunare Generală a ONU, în cadrul căreia a fost stabilită agenda Naţiunilor Unite post 2015, respectiv strategia organizaţiei mondiale pe următorul deceniu şi jumătate.


ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol