30 decembrie 2022, 18:31

Femeile sunt penalizate salarial pentru că sunt mame

Diferența de remunerare între femeile și bărbații din domeniul științific este reală. În UE femeile câștigă în medie cu 13% mai puțin decât bărbații.

În 2021, Academia Maghiară a Tinerilor Cercetători a evaluat prin intermediul unui chestionar situația veniturilor, condițiile de muncă, gradul de satisfacție, performanța academică și impactul pandemiei de COVID-19 asupra muncii și vieții personale a celor aflați la începutul carierei lor academice.

Pentru toate categoriile de vârstă examinate, venitul mediu al femeilor a fost mai mic decât venitul mediu al bărbaților, scrie telex.hu.

De menționat că diferența crește semnificativ la segmentul de vârstă 36‒40 de ani: dinamica creșterii veniturilor bărbaților nu se schimbă, în timp ce veniturile femeilor stagnează. Conform rezultatelor cercetării, diferența de venit care s-a înregistrat pe segmentul de vârstă 36-40 de ani se menține și pe segmentul de vârstă 41-45 de ani.

Diferența e și mai pronunțată, în funcție de numărul copiilor

Venitul a fost examinat și în raport cu numărul de copii: s-a dovedit că, deși diferența dintre salariile femeilor și ale bărbaților fără copii este semnificativă, aceasta devine și mai pronunțată în funcție de numărul copiilor.

Deși principiul remunerației egale pentru muncă egală a fost introdus în Tratatul de la Roma încă din 1957, diferența de remunerare între femei și bărbați persistă, în ultimii ani cunoscând doar ameliorări minore.

Unele dintre motivele existenței acestui ecart sunt structurale și țin de diferențe în piața de muncă, nivelul de educație și experiența profesională. Dacă înlăturăm acești factori rămânem cu ceea ce se numește diferența de remunerație ajustată.

Diferențele între salarii variază în UE, cele mai mari fiind înregistrate în 2020 în Letonia (22,3%), Estonia (21,1%), Austria (18,9%), Germania (18,3%) și Ungaria (17,2%). Cele mai mici diferențe procentuale se întâlnesc în Luxemburg (0,7%), România (2,4%), Slovenia (3,1%), Italia (4,2%) și Polonia (4,5%).

Interpretarea cifrelor nu este simplă

O diferență redusă de remunerare între femei și bărbați într-o țară nu înseamnă că egalitatea de gen este mai bine pusă în practică. În unele state membre diferența redusă se datorează unei participări reduse a femeilor pe piața muncii.

Diferențele mari, în schimb, tind să fie legate de proporția mare a femeilor care lucrează cu normă parțială și concentrarea acestora într-un număr restrâns de profesii. Totuși pot fi identificate anumite cauze structurale ale diferenței de remunerație între femei și bărbați.

Lucrul cu jumătate de normă

În medie, femeile fac mai multe ore de muncă neremunerată (de exemplu îngrijind copiii sau făcând menajul acasă). Acest lucru lasă mai puțin timp pentru munca remunerată: conform unor statistici din 2020, aproape o treime dintre femei (30%) lucrează cu jumătate de normă, în timp ce doar 8% dintre bărbați lucrează cu jumătate de normă. Dacă se iau în calcul atât orele de muncă neremunerată cât și cele remunerate, femeile muncesc mai multe ore pe săptămână decât bărbații.

Femeile au mai frecvent întreruperi în carieră: în 2018 o treime dintre femeile angajate din UE au întrerupt lucrul pentru motive legate de îngrijirea copiilor, față de 1,3% dintre bărbați. Unele alegeri în carieră sunt influențate în cazul femeilor de responsabilități familiale și de îngrijire.

Mai multe femei în sectoarele mai prost plătite

30% din diferența de remunerare între femei și bărbați poate fi explicată de o supra-reprezentare a femeilor în sectoare cu salarii mici, precum educația, vânzările și îngrijirea. Numărul femeilor în sectoare precum știința, tehnologia și ingineria a crescut, ajungând la 41% din totalul forței de muncă în aceste domenii în 2020.

Mai puține femei în posturi de conducere

În același timp, femeile ocupă puține poziții de conducere: în 2020 ele reprezentau o treime (34%) dintre președinții companiilor din UE. Domeniul în care diferența de remunerare între femei și bărbați este cea mai mare este cel al managerilor: femeile manager câștigă cu 31% mai puțin decât bărbații de pe aceleași poziții, conform datelor din 2018.

O combinație de factori

Femeile nu doar câștigă mai puțin pe oră, dar prestează mai multă muncă neremunerată și mai puține ore plătite, iar probabilitatea de a ajunge în șomaj este mai mare decât la bărbați. Toți acești factori combinați duc diferența medie de câștig între femei și bărbați la aproape 37% în UE (în 2018).

Beneficiile eliminării diferențelor

Diferența de remunerare între femei și bărbați se agravează cu vârsta, de-a lungul carierei și pe parcursul vieții familiale. Având mai puțini bani de economisit și investit, femeile riscă mai mult decât bărbații sărăcia și excluziunea socială la vârste avansate. În 2020, diferența dintre pensiile femeilor și cele ale bărbaților în UE era de 28%.

Reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați aduce mai multă egalitate de gen, susținând în același timp economia și reducerea sărăciei, deoarece femeile, câștigând mai mult, pot cheltui mai mult. Acest lucru ar crește baza fiscală și ar reduce povara asupra sistemelor de ajutor social. Studiile arată că o reducere de un punct procentual în diferența de remunerare ar duce la o creștere a produsului intern brut cu 0,1%.


ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol