10 decembrie 2023, 15:11

Ministerul Educației vrea să elimine limitarea numărului de copii în clase și grupe

Unitățile de învățământ vor putea solicita inspectoratelor școlare creșterea sau diminuarea numărului de copii în grupe de grădiniță sau al elevilor din clase, în situații excepționale, cu justificare din partea consiliului de administrație. Ministerul Educaţiei va putea aproba însă suplimentarea cu efective mai mari faţă de cele aprobate de către inspectorat. Proiectul a fost pus în consultare publică.

Este vorba despre metodologia privind depăşirea efectivelor formaţiunilor de antepreşcolari, preşcolari sau de elevi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

Proiectul de metodologie reglementează la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat organizarea şi funcţionarea formaţiunilor de studiu cu mai mult de 2 beneficiari peste efectivul maxim prevăzut la art. 23 alin. (1) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023.

Adică numărul copiilor/elevilor poate fi suplimentat/diminuat cu 2, scrie Alba24.

Potrivit proiectului, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot solicita inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti în situaţii excepţionale, în baza unei justificări a consiliului de administraţie, suplimentarea sau, după caz, diminuarea cu doi beneficiari sub efectivul minim sau peste efectivul maxim prevăzut de art. 23, alin. (1) din Legea nr. 198/2023.

Prin aprobare de la minister, la gimnaziu sau liceu pot fi mai mult de 28 de elevi într-o clasă, iar la grupa mare de la grădiniță mai mult de 22 de copii.

Suplimentarea pe grupe sau clase

Proiectul prevede că Ministerul Educaţiei poate aproba funcţionarea formaţiunilor de studiu cu efective mai mari faţă de cele aprobate de către ISJ/ISMB, astfel:

 • pentru educaţia timpurie, nivel antepreşcolar: grupa mică, mai mult de 11; grupa mijlocie, mai mult de 17; grupa mare, mai mult de 22
 •  pentru educaţia timpurie, nivel preşcolar, mai mult de 22
 • pentru învăţământul primar, mai mult de 24
 •  pentru învăţământul gimnazial, mai mult de 28
 •  pentru învăţământul sportiv şi de artă, mai mult de 26
 •  pentru învăţământul liceal, inclusiv dual, mai mult de 28
 •  pentru învăţământul postliceal, mai mult de 30

„Direcţia de resort din cadrul Ministerul Educaţiei analizează solicitările de suplimentare, comparativ cu datele înregistrate în SIIIR şi comunică ISJ/ISMB aprobarea/respingerea solicitării, cu avizul secretarului de stat care are în coordonare învăţământul preuniversitar”, se arată în proiect.

Ce prevede noua lege a învățământului

Articolul 23 din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 prevede că în învăţământul preuniversitar formaţiunile de studiu cuprind grupe sau clase, după cum urmează:

educaţia timpurie, nivel antepreşcolar: grupa mică cuprinde, în medie, 7 copii, dar nu mai puţin de 5 şi nu mai mult de 9; grupa mijlocie cuprinde, în medie, 12 copii, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 15; grupa mare cuprinde, în medie, 14 copii, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 20

educaţia timpurie, nivel preşcolar: grupa cuprinde, în medie, 15 preşcolari, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 20
învăţământul primar: clasa cuprinde, în medie, 16 elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 22

învăţământul gimnazial: clasa cuprinde, în medie, 18 elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 26.

Procedura propusă pentru suplimentarea numărului de copii sau elevi

Potrivit metodologiei propuse, școlile trebuie să trimită către inspectoratul școlar mai multe documente, pentru justificarea creșterii numărului de copii/elevi într-o grupă/clasă.

 • cererea formulată de unitatea de învățământ
 • hotărârea consiliului de administrație
 • procesul verbal al ședinței consiliului de administrație
 • descrierea completă a situației excepționale
 • date referitoare la numărul de grupe/clase existente aferente anului de studiu pentru care se realizează solicitarea, numărul de copii/elevi existenți în fiecare grupă/clasă, în conformitate cu informațiile înregistrate în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului de România (SIIIR) și capacitatea fiecărei săli de grupă/clasă
 • cererea motivată a părintelui/reprezentatului legal, dacă aceasta este baza solicitării unității de învățământ.

Apoi, inspectoratele școlare aprobă sau resping cererea. Dacă soluționarea este favorabilă, informează autoritatea publică locală, pentru asigurarea finanțării.

În 5 zile de la aprobare, se operează modificările în SIIR, la nivelul inspectoratului.

Metodologia mai prevede că:

Situațiile în care ISJ/ISMB constată că la nivelul unității de învățământ există grupe/clase paralele care permit cuprinderea copiilor/elevilor pentru care s-a făcut solicitarea în cadrul acestora în limita maximă prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, nu vor fi considerate ca fiind excepționale, pentru care să fie nevoie de aprobare a ISJ/ISMB în condițiile prezentei metodologii.

Fac excepție grupele/clasele paralele care se regăsesc în unitatea de învățământ cu personalitate juridică și în structurile arondate acesteia ori în două sau mai multe structuri, în cazul unităților de învățământ cu personalitate juridică din mediul rural care au una sau mai multe structuri arondate.


ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol