9 februarie 2024, 17:46

Noi reguli pentru cei care vor contesta amenzi

Toate contravențiile, inclusiv cele primite pentru încălcarea regulilor de circulație, vor putea fi contestate și la judecătoria în a cărei rază de competență își are domiciliul sau sediul persoana amendată, conform unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților și care ar urma să meargă la promulgare.

Acum, plângerile de contestare a proceselor-verbale de contravenție pot fi depuse doar la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Proiectul de lege modifică articolul 32 alineatul (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, astfel:

„Plângerea se depune şi se soluţionează în baza competenţei alternative la Judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia ori la Judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul”.

Camera Deputaţilor este for decizional pentru acest act normativ. Pentru a intra în vigoare, actul normativ cu această modificare trebuie promulgat de către președintele Klaus Iohannis.

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 a suferit mai multe modificări:

  • Petentul este obligat să completeze formularul de plângere contravențională atunci când sancțiunea contestată este avertismentul sau amenda care nu depășește suma de 3.000 lei. (față de 10.000 de lei acum)
  • După primirea formularului de plângere împotriva procesului – verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii completat corect, instanţa va trimite formularul tipizat de răspuns, de îndată, spre completare, organului care a aplicat sancţiunea, însoţit de o copie a formularului de plângere şi de copii de pe înscrisurile depuse de petent.
  • Procedura cu privire la plângerile contravenționale, atunci când sancțiunea contestată este avertismentul sau amenda care nu depășește suma de 3.000 lei, este scrisă și se desfășoară în camera de consiliu.

 


ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol