20 iunie 2024, 2:31

Plecați în străinătate? Nu uitați să cereți cardul european de sănătate

Având în vedere că România este stat membru al UE, calitatea dumneavoastră de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România este recunoscută pe teritoriul oricărui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în baza documentelor de deschidere de drepturi emise în aplicarea legislației comunitare.

În calitate de persoană asigurată pe teritoriul României puteți solicita cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), care vă dă dreptul la asistența medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre ale UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene sau Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Acesta este un card gratuit cu ajutorul căruia, la nevoie, puteți beneficia de serviciile medicale din sistemul public, devenite necesare în timpul şederii temporare în oricare dintre cele 26 de state membre ale Uniunii Europene ( 26 fără România), Spaţiului Economic European (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), Confederaţia Elveţiană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord acordate în aceleași condiții și la aceleași tarife ca asiguraților din țara respectivă (în unele țări, serviciile sunt gratuite).

Acesta se emite gratuit, la cererea dumneavoastră.

Cum se obține cardul european de sănătate

Cererea se transmite online sau fizic Casei de Asigurări de Sănătate în evidența căreia sunteți înregistrat ca persoană asigurată.

Documentul se eliberează în aproximativ 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistem și vă va fi transmis la adresa de domiciliu.

În cazul în care curierul nu vă găsește acasă, puteți ridica CEASS de la sediul Casei de Asigurări de Sănătate.

  • Pentru anumite servicii medicale este posibil sa fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral.
  • Cardul nu acoperă situaţia în care deplasarea dvs. are ca scop obţinerea tratamentului medical planificat.
  • Dacă în perioada de valabilitate a cardului, la momentul obţinerii serviciilor medicale, nu mai sunteţi asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, casa de asigurări de sănătate care v-a eliberat cardul, în calitate de plătitor al respectivelor servicii medicale, va recupera de la dvs. contravaloarea acestora.
  • Puteţi solicita, contra cost, emiterea unui alt card, a cărui perioada de valabilitate nu va putea depăşi perioada de valabilitate a cardului iniţial.
  • Cardul nu poate fi utilizat pe teritoriul României.

Cardul nu acoperă situația în care deplasarea dumneavoastră are ca scop obținerea tratamentului medical planificat.

Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni.

Prin urmare înainte de a plănui să călătoriți fie în vacanță, cu afaceri sau la studii asigurați-vă că veți primi CEASS de la casa de asigurări de sănătate.

 


ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol