4 septembrie 2023, 11:31

Singurul muzeul al limbii din România se află la Cluj

Singurul muzeul al limbii din România se află la Cluj, în cadrul Institutului de lingvistică și istorie literară Sextil Pușcariu.

A fost fondat în anul 1989, la inițiativa unei inimoase bibliotecare a institutului, doamna Elisabeta Faiciuc.

Imobilul în care și astăzi se găsește muzeul figura pe lista clădirilor demolabile, iar această inițiativă a permis atât salvarea clădirii, cât și punerea în valoare a obiectelor de patrimoniu aflate în posesia institutului, spune cercetătorul Bogdan Harhătă, coordonatorul echipei de lexicografie din institut, și ghidul nostru în muzeu.

Despre muzeul limbii române de la Cluj nu se poate vorbi fără să-l amintim pe întemeietorul și primul său director, lingvistul și istoricul literar Sextil Pușcariu.

Ajutat de cei mai iluștri specialiști ai vremii, Sextil Pușcariu avea două obiective la fondarea institutului, în anul 1919: alcătuirea dicționarului limbii române, denumit și Dicționarul academiei, și atlasul lingvistic român.

Toată munca derulată pentru realizarea dicționarului și a atlasului lingvistic este foarte bine documentată în muzeul limbii. Sunt expuse pagini din dicționar, cu adnotările lui Pușcariu, diplome, corespondență, fotografii, biroul personal al lui Pușcariu, dar și chestionarele elaborate pentru redactarea atlasului lingvistic.

Întocmite de Sever Pop şi Emil Petrovici, chestionarele au constituit baza anchetelor de teren derulate între 1930 și 1938. Toate pot fi răsfoite de vizitatori la muzeul din Cluj.

În prezent muzeul poate fi vizitat teoretic în orice zi din săptămână. Practic însă, starea destul de degradată a clădirii care-l găzduiește nu permite organizarea unui program de vizitare foarte riguros. Academia română a depus însă mai multe proiecte de finanțare și are și planuri de dezvoltare a muzeului.

Muzeul limbii române, singurul de acest gen din România, se află pe strada Emil Racoviță nr. 21, în cadrul Institutului de lingvistică și istorie literară Sextil Pușcariu din Cluj.


ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol