31 august 2023, 19:01

Transport gratuit cu trenul pentru elevi, din septembrie 2023

Noul an școlar începe cu vești bune pentru elevi. Aceștia vor putea circula gratuit cu trenul, potrivit unui proiect pus în consultare publică de către Ministerul Educației. Călătoriile pentru care elevii nu vor trebui să plătească bilet vor fi la clasa a II-a în trenurile ce circulă în țară.

Gratuitatea transportului pe calea ferată se va obține pe baza carnetului de elev. Până acum, elevii aveau reducere de 50% la biletele de tren, pe distanțe de până la 300 km, potrivit Alba24.

Noile norme urmează să intre în vigoare din 3 septembrie.

Cum se emit legitimațiile de călătorie pentru elevi

Proiectul aflat în consultare publică se referă la ”Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi”.

Acesta prevede că:

Operatorii de transport feroviar de călători vor emite elevilor legitimaţii de călătorie gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a, pe orice relație de călătorie, pe perioada anului școlar (cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE), astfel:

bilete de călătorie cu reducere 100% din tariful de transport la toate categoriile de trenuri clasa a II-a și 100% din tariful de rezervare pentru trenurile cu regim de rezervare, inclusiv abonamente cu reducere 100% din tariful de transport, conform reglementărilor proprii operatorului de transport, pentru elevi.

Pentru călătoria la vagon de dormit, vagon cuşetă sau la clasa I, elevii vor plăti integral următoarele diferenţe tarifare: diferenţă de clasă, tarif de rezervare clasa I, supliment de pat/cuşetă după caz”.

Acte necesare pentru biletele de călătorie și abonamentele gratuite pentru elevi

Emiterea biletelor de călătorie gratuite și a abonamentelor lunare gratuite pentru elevi se efectuează astfel:

a) De la punctele de vânzare ale operatorilor de transport feroviar în baza prezentării de către elev în format fizic, în original a unuia dintre documentele școlare enumerate mai jos:

  • cardul naţional de elev valabil;
  • carnetul sau legitimația de elev emis/emisă de unitatea de învățământ de apartenență; carnetul/legitimația de elev conține minim următoarelele elemente: nume și prenume elev, CNP elev, nr matricol, viza pentru anul școlar în curs;
    adeverința emisă de unitatea de învățământ de apartenență; adeverința, din care rezultă calitatea de elev, se emite pentru anul școlar în curs
  • adeverință colectivă pentru elevi în cazul călătoriei grupurilor de elevi; adeverința este prevăzută cu semnătura conducătorului unității de învățământ și ștampila unității de învățământ

b) de la automatele de vânzare legitimații de călătorie, on-line sau prin canale alternative (alte tehnologii informatice dezvoltate) după ce calitatea de elev a fost confirmată.

Confirmarea calității de elev

Calitatea de elev poate confirmată astfel:

  • fie on-line prin interogarea bazei de date pe care Ministerului Educației o transmite Autorității pentru Reforma Feroviară și care este pusă la dispoziția operatorilor de transport feroviar;
  • fie la casa de bilete a operatorului de transport prin prezentarea unuia dintre documentele menționate la litera a), ulterior elevul putând procura bilete on-line pe perioada întregului an școlar respectiv.

Pentru achiziţionarea de legitimaţii de călătorie gratuite elevii sau reprezentanții legali ai acestora poartă responsabilitatea documentelor prezentate, precum şi a datelor declarate în sistemul de achiziţionare on-line, la automatele de vânzare legitimaţii de călătorie sau prin canale alternative (alte tehnologii informatice dezvoltate).

Pentru procurarea biletelor de călătorie gratuite online, de la automatele de vânzare legitimaţii de călătorie sau prin canale alternative (alte tehnologii informatice dezvoltate) confirmarea/validarea calităţii de elev se efectuează o singură dată pentru fiecare an școlar în parte.

Alte condiții de călătorie cu trenul, pentru elevi

De la data începerii anului școlar și până la data de 30 septembrie, inclusiv, elevii pot călători în baza carnetului/legitimației de elev sau a adeverinței vizată pentru anul şcolar anterior.

În cazul achiziţionării mai multor legitimaţii de călătorie în aceeaşi zi, pentru călătoria cu acelaşi tren sau pentru relaţii diferite în acelaşi timp de către aceeaşi persoană, contravaloarea călătoriilor suplimentare se va imputa elevului sau reprezentantului său legal.

În cazul renunţării la călătorie, beneficiarul facilităţii la transport care deține legitimația de călătorie este obligat să solicite restituirea acestora în condiţiile prevăzute de reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar, în caz contrar călătoriile se consideră efectuate.

Verificarea legalității călătoriei în tren

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, elevii vor prezenta legitimaţia de călătorie în format fizic, în original, cu excepția celor emise pe suport digital și un document de identitate în format fizic, în original, prevăzut cu nume, prenume, CNP și fotografie (CI, pașaport, permis de ședere, carnet de conducere) pentru elevii care au împlinit vârsta de 14 ani sau certificatul de nastere în original/copie pentru cei sub 14 ani.

În locul documentului de identitate se acceptă și carnetul/legitimația de elev în original dacă acesta/aceasta conține fotografie și CNP.

În cazul în care, în tren, elevii nu prezintă documentele prevăzute, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor proprii ale operatorului de transport feroviar.

Operatorii de transport feroviar vor întocmi lunar deconturi pentru legitimațiile de călătorie emise în cursul lunii respective pentru elevi.


ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol