14 aprilie 2024, 21:03

Ministerul Educaţiei lansează în dezbatere publică un Cod al drepturilor şi obligaţiilor studentului

Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică un Cod al drepturilor şi obligaţiilor studentului.

Documentul cuprinde mai multe elemente de noutate, între care instituirea de către fiecare universitate a unui sistem de monitorizare a respectării acestor drepturi şi obligaţii. Amalia Bojescu are detalii.

Reporter: În acest proiect se prevede că universităţile nu pot percepe taxe suplimentare studenţilor pentru procesul de reclasificare a acestora de pe un loc cu taxă pe un loc finanţat de la bugetul de stat.

De asemenea, se are în vedere reglementarea drepturilor specifice de care beneficiază studenţii cu dizabilităţi, iar în acest sens universităţile trebuie să elaboreze un plan de intervenţie specializată.

Tot ca noutate, studenţii nu pot fi constrânşi să participe la mai mult de 8 h/zi de activităţi didactice prevăzute în planul de învăţământ al programului de studii la care sunt înmatriculaţi.

Documentul mai prevede că un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale ale aceleiaşi universităţi pentru mai mult de cinci ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.

Studenţii reprezentanţi au obligaţia de a elabora, cel puţin de două ori pe an, rapoarte de activitate care să prezinte toate iniţiativele şi demersurile desfăşurate – sunt alte prevederi ale codului.


ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol