10 decembrie 2023, 19:45

Peste un sfert dintre școli nu au spațiu fizic adaptat pentru elevii cu dizabilități. Câteva soluții

În peste jumătate (54,7%) dintre școlile unde învață și elevi cu cerințe educaționale speciale (CES), consilierul școlar vine doar săptămânal/ocazional, în vreme ce doar 44,3% beneficiază de serviciile unui consilier școlar permanent.

La nivelul lunii decembrie 2022, în România erau 79.720 de copii identificați oficial cu C.E.S. și având certificat de handicap, potrivit datelor ANPDCA. Organizația Salvați Copiii România a prioritizat de-a lungul timpului programul de integrare socio-educațională a copiilor vulnerabili, fie că sunt copiii aflați în situații de risc social, fie că sunt copiii cu cerințe educaționale speciale.

Astfel, pentru a sprijini din punct de vedere educaţional şi social copiii din familii defavorizate socio-economic şi copiii cu cerinţe educaţionale speciale, din anul 2020 Salvaţi Copiii a derulat șapte programe locale, în judeţele Dâmboviţa, Dolj, Ilfov, Giurgiu, Vaslui şi municipiul Bucureşti, prin proiectul O şcoală pentru fiecare.

Povestea lui Alexandru

Alexandru are 14 ani si este din comuna Amărăștii de Jos, județul Dolj. Deși este un copil cu cerințe educaționale speciale, până la înscrierea în programul „O Școală pentru Fiecare” nu a beneficiat de consiliere sau programe de integrare în societate. Copilul provine dintr-o familie modestă și numeroasă, părinții neavând un loc de muncă stabil. Întreaga copilărie s-a confruntat cu dificultăți atât pe plan educațional, cât și financiar, care i-au îngreunat parcursul școlar. Până la înscrierea sa în programul derulat de Salvați Copiii, Alexandru era un copil retras, dezorientat, lipsea adesea de la cursuri, familia neputând să susțină material prezența sa zilnică la școală. Activitățile special gândite pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul proiectului și profesionalismul cadrelor didactice l-au ajutat pe Alexandru să evolueze, a căpătat încredere în sine, a participat la toate orele de consiliere, a fost implicat în diverse activități, devenind un copil activ, creativ și cooperant.

Obiective

Obiectivele majore ale proiectului sunt prevenirea abandonului școlar și o mai bună incluziune a copiilor în risc de abandon școlar și a copiilor cu CES, prin servicii integrate de prevenire și intervenție, inclusiv prin intervenții asupra părinților/reprezentanților legali și specialiștilor din educație și servicii sociale.

Intervențiile care se adresează copiilor cu CES includ: oferirea de sprijin educațional direct, activități de dezvoltare personală realizate de către cadre didactice și consilieri angajați în cadrul proiectului, formarea cadrelor didactice și a personalului de sprijin pentru lucrul cu copii din această categorie pe baza metodologiei de intervenție SNAP (Students Needs Action Pack) dezvoltată de Salvați Copiii Norvegia și adaptată la contextul românesc.

Soluții

Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România, a explicat necesitatea formării cadrelor didactice în cadrul programelor destinate copiilor cu cerințe educaționale speciale: „Procesul de incluziune educațională a copiilor cu CES trebuie să înceapă cu pregătirea cadrelor didactice, astfel încât acești copii să fie atât integrați în mediul școlar, cât și să beneficieze de predare și metode pedagogice care să le faciliteze înțelegerea și astfel un acces real la educație”.

 Metodologia SNAP (Student Needs Action Pack) – PACEE (Pachetul de acțiune la cerințele educaționale ale elevilor)  este o metodologie pedagogică prin care profesionistul în educație urmărește realizarea potențialului maxim de dezvoltare al fiecărui elev și obținerea accesului echitabil la educație al copiilor, indiferent de dificultățile cu care se confruntă. Metodologia a fost dezvoltată de Salvați Copiii Norvegia și a fost adaptată la particularitățile sistemului educațional din România de către Organizația Salvați Copiii România.

Acest model de intervenție pornește de la faptul că diversitatea se manifestă în fiecare clasă, că elevii se dezvoltă în ritmuri diferite și că pe parcursul dezvoltării pot apărea dificultăți diverse, cărora profesionistul în educație trebuie să le facă față.

Prin Pachetul de acțiune la cerințele educaționale ale elevilor se oferă cadrelor didactice noi abilități de a identifica dificultățile cu care se confruntă elevii, de a înțelege diversitatea situațiilor pe care le întâlnesc la nivelul clasei și sunt propuse măsuri care pot contrabalansa aceste neajunsuri.

În anul 2023, peste 200 de specialiști au fost formați în utilizarea pachetului PACEE, urmând ca în 2024 sa fie formați peste 300 de profesori din 30 de școli partenere din București și 18 județe.

 

 Rezultatele proiectului:

  • 851 de copii și tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii au primit servicii de sprijin;
  • Peste 45% dintre participanții la program și-au îmbunătățit participarea școlară cu minim 10%  – 390 de elevi;
  • 95 de copii sau tineri cu cerințe educaționale speciale (CES) au primit servicii de sprijin direct;
  • 110 cadre didactice au fost formate/instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii;
  • 40 de cadre didactice au fost formate/instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri cu CES;
  • 560 de părinți ai unor copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii au primit sprijin social direct;
  • 60 părinți ai unor copii sau tineri cu CES au primit sprijin social direct;
  • Au fost organizate două vizite de studiu în Norvegia, la care au luat parte 34 de experți români din diferite domenii (educație, administrație publică, servicii sociale, ONG), iar cinci experți norvegieni au participat la schimbul de experiență în România.

 

Proiectul a beneficiat de un grant în valoare de 1.115.000 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală (www.eeagrants.ro si www.frds.ro).

 Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Salvați Copiii Norvegia, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ilfov şi cu şcoli din mai multe județe ale țării.


ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Comentariile sunt oprite pentru acest articol